TCH: Bản tóm tắt thông tin về CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

(Cập nhật: 27/5/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) đã được Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo công văn số 2860/UBCK-GSĐC ngày 26/5/2016. Chúng tôi xin trân trọng công bố bản tóm tắt thông tin về Công ty đại chúng theo quy định.

Chi tiết xem file đính kèm.


Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

file12016610932.pdf