TCH: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (BCTC riêng)

(Cập nhật: 27/3/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (BCTC riêng/ Báo cáo tài chính của Công ty mẹ).

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

bctc 2015 rieng.pdf201661102633.pdf