TCH: Báo cáo tài chính quý 2 năm tài chính 2020 (kỳ từ 1/7/2020 - 30/9/2020) và luỹ kế 6 tháng đầu năm (1/4/2020 - 30/9/2020)

(Cập nhật: 19/10/2020)

Thành phố Hải Phòng, 15:00 ngày 19/10/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính quý 2 năm tài chính 2020 (kỳ 1/7/2020 - 30/9/2020) và luỹ kế 6 tháng đầu năm (kỳ 1/4/2020 - 30/9/2020)

Chi tiết xem files đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch cv giai trinh chenh lech kqkd quy 2 nam tai chinh 2020 so voi cung ky nam truoc.pdf

tch - bctc hn 1.7.2020 - 30.9.2020.pdf

Tin tức khác