TCH: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 (giai đoạn 1/10/2019 - 31/12/2019)

(Cập nhật: 20/1/2020)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) xin trân trọng kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý 3 năm 2019 Lũy kế từ ngày 1/4/2019 - 31/12/2019.

Chi tiết vui lòng xem files đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bctc rieng quy 3.2019 (01.10.19-31.12.19).pdf

tch_bctc hop nhat quy 3.2019 (01.10.19-31.12.19).pdf

tch_cv giai trinh chenh lech quy 3.2019 (1.10.2019-31.12.2019).pdf

Tin tức khác