TCH: Các nhà đầu tư nước ngoài xác nhận thực hiện quyền mua cổ phiếu ưu đãi

(Cập nhật: 8/9/2021)

Vừa qua, có rất nhiều cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đã liên hệ về công ty trao đổi về các thủ tục để nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận quyền mua cổ phiếu ưu đãi và đã được công ty cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời. Để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu thuận lợi, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) trân trọng thông tin thêm tới toàn thể các nhà đầu tư về lộ trình và các thủ tục liên quan như sau:

1. Về lộ trình thực hiện nhận cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/9/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/9/2021

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 04/10/2021

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần 

- Quy định về thời gian đặt mua thêm cổ phiếu:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 06/10/2021.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Thủ tục thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở chính của TCH, xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán: 

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

+ Số TK: 99.666.668.686

+ Nơi mở TK: Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Hải Phòng

 

2. Thời gian cổ phiếu được đăng ký và niêm yết bổ sung để có thể giao dịch:

Ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán, công ty thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung (dự kiến hoàn thành thủ tục trong 07 ngày) và thủ tục niêm yết bổ sung (dự kiến trong vòng 07 ngày). Công ty sẽ hoàn thành nhanh nhất các thủ tục nêu trên đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

 

3. Một số thông tin khác:

Về câu hỏi của một số cổ đông về việc nhà đầu tư nước ngoài có tham gia tăng vốn hay không, công ty xin thông tin thêm rằng các nhà đầu tư nước ngoài tại công ty mong muốn tham gia nhận cổ tức và tham gia thực hiện quyề mua thêm cổ phiếu.

Vừa qua, cổ đông nước ngoài lớn nhất của TCH đã rất háo hức về việc được nhận cổ tức và quyền mua thêm cổ phiếu.  Cổ đông đã thông tin xác nhận với công ty về việc đã nhận được đầy đủ thông tin về lộ trình tăng vốn và xác nhận về việc tham gia thực hiện quyền, mua cổ phiếu phát hành thêm của công ty.

Mọi thông tin cần thiết xin quý vị liên hệ về email của Công ty : info@hoanghuy.vn

Xin trân trọng cảm ơn.

Tin tức khác