TCH: CBTT định kỳ của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp (kỳ 1/7/2019 - 31/12/2019)

(Cập nhật: 16/1/2020)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin gửi tới Quý Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu các nội dung CBTT định kỳ 6 tháng (kỳ: 1/7/2019-31/12/2019):
 
- Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (giai đoạn 1/4/2019 - 30/9/2019) đã kiểm toán
- Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ báo cáo từ 1/7/2019 đến 31/12/2019
 
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
 
Trân trọng.
Tải văn bản đính kèm:

tch. cv 04.2020 tch.cv ngay 14.1.20 v.v bc tinh hinh thanh toan goc lai tp dn.pdf

tch. cv 05.2020 tch.cv ngay 14.01.20 v.v thuc hien nghia vu cbtt dinh ky.pdf

tch bctc ban nien 2019.rar

Tin tức khác