TCH: CBTT Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty

(Cập nhật: 11/6/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 51%.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch-thong bao ve ty le so huu nuoc ngoai toi da.pdf

Tin tức khác