TCH: CBTT về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 kỳ (1/1/2020-30/6/2020)

(Cập nhật: 23/7/2020)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 kỳ (1/1/2020-30/6/2020).

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bao cao thanh toan goc lai tp dn va thuc hien nghia vu cbtt dinh ky theo nd 163.2018.pdf

Tin tức khác