TCH: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15

(Cập nhật: 29/10/2021)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch cbtt gcn dkdn lan thu 15 28.10.2021.pdf

Tin tức khác