TCH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ NVCSH

(Cập nhật: 31/12/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ NVCSH.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch thong bao ngay dkcc de thuc hien quyen nhan cp ph do thuc hien tang von.pdf

Tin tức khác