TCH: Thông báo về việc UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

(Cập nhật: 27/5/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) đã được Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo công văn số 2860/UBCK-GSĐC ngày 26/5/2016.

Chi tiết thông báo xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.
 

Tải văn bản đính kèm:

file120166101340.pdf