TCH: Bản cung cấp thông tin Thành viên BKS

(Cập nhật: 15/6/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bản cung cấp thông tin thành viên BKS bầu bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

ban cung cap thong tin tv bks.pdf.pdf

Tin tức khác