TCH: Công bố thông tin về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 21.10.2022

(Cập nhật: 21/10/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố thông tin về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/10/2022.

Chi tiết như file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch cbtt tai lieu xin y kien co dong 21.10.2022.pdf

Tin tức khác