TCH: Thư mời và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

(Cập nhật: 9/6/2017)

 

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

 

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 với thông tin tổ chức như sau:

1.      Thời gian họp:              08h30 ngày 24 tháng 06 năm 2017  

2.      Địa điểm tổ chức:        Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

3.      Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội: File đính kèm.

4.      Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp);

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Bà Phùng Thị Thu  - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Điện thoại:   0225 3782 321

Fax           :   0225 3955 322

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

 

Trân trọng.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

ĐỖ HỮU HẠ

 

Tải văn bản đính kèm:

tch_tai lieu dhdcd tn 2017.zip.zip

Tin tức khác