TCH: Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty ngày 19.4.2016

(Cập nhật: 19/4/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố bản Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty ngày 19 tháng 4 năm 2016.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

 

Tải văn bản đính kèm:

file120166102027.pdf