TCH: Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 21/05/2021

(Cập nhật: 22/5/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 21/05/2021

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch dieu le cong ty ngay 21.5.2021.pdf

Tin tức khác