TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT ban hành Quy chế quản trị và Công bố Thông tin

(Cập nhật: 24/6/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua Quy chế quản trị và Quy chế công bố thông tin của Công ty.

Chi tiết xem tại file đính kèm.


Trân trọng cảm ơn.

 

Tải văn bản đính kèm:

tch_bbnq thong qua quy che qt va cbtt.pdf20166241603.pdf

Tin tức khác