TCH: Biên Bản, Nghị Quyết HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

(Cập nhật: 5/12/2017)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã chứng khoán: TCH) công bố Biên bản, Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty:

  1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường:  25/12/2017
  2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: từ 14h00 ngày 12/02/2018;
  3. Địa điểm thực hiện: Toà nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP.  Hải Phòng;
  4. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể tại Giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch - bbnq vv trieu tap hop dhdcd bat thuong.pdf.pdf

tch- thong bao ngay dang ky cuoi cung thuc hien quyen tham du hop dhdcd bat thuong.pdf.pdf

Tin tức khác