TCH: Biên bản Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

(Cập nhật: 28/7/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung, sửa đổi điều Quy chế quản trị Công ty.

Chi tiết xem files đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch_bb, nq v.v bs quy che qtct 28.7.16.pdf2016728205413.pdf

Tin tức khác