TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8%

(Cập nhật: 29/6/2017)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) xin công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8%.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

tch bbnq vv thong qua phuong an chi tra co tuc 2016.pdf.pdf

Tin tức khác