TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 6.9%

(Cập nhật: 15/6/2019)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 6.9%.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

tch bbnq vv thong qua phuong an chi tra co tuc nam 2018 bang tien.pdf

Tin tức khác