TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015

(Cập nhật: 20/11/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách để trả cổ tức năm 2015. 

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch_bbnq hdqt vv chot ds chia co tuc 2015.pdf2016112012359.pdf

Tin tức khác