TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc cơ cấu một số khoản đầu tư của Công ty

(Cập nhật: 7/5/2019)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng công bố Biên bản & Nghị quyết HĐQT về việc cơ cấu một số khoản đầu tư của Công ty tại Công ty con, Công ty liên kết.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bbnq vv co cau mot so khoan dau tu cua cong ty tai cong ty con, cong ty lien ket.pdf

Tin tức khác