TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Logo và bộ nhận diện thương hiệu Công ty

(Cập nhật: 29/9/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin công bố Biên bản, Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua sử dụng Logo và bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch_bbnq hdqt v.v nhan dien thuong hieu 29.9.16.pdf2016929111421.pdf

Tin tức khác