TCH: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu và Báo cáo kết quả chuyển đổi (đợt 2)

(Cập nhật: 14/5/2021)

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố thông tin về Báo cáo kết quả chuyển đổi và Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông đợt 2.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq hdqt thong qua ket qua chuyen doi tp thanh cp va bao cao kq chuyen doi.pdf

Tin tức khác