TCH: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (đợt 2)

(Cập nhật: 12/5/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq hdqt vv chuyen doi trai phieu thanh cp dot 2.pdf

Tin tức khác