TCH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn điều lệ năm 2021

(Cập nhật: 16/7/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn điều lệ năm 2021.

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq hdqt thong qua phuong an su dung von chi tiet cua dot tang von dieu le 2021.pdf

Tin tức khác