TCH: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Cập nhật: 18/10/2021)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq hdqt vv thong qua ket qua chao ban ra cong chung 18.10.2021.pdf

Tin tức khác