TCH: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

(Cập nhật: 18/11/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng

Tải văn bản đính kèm:

tch_nq hđqt thong qua noi dung cac tai lieu lay y kien co dong.pdf

Tin tức khác