Hoàng Huy (TCH) báo lãi đột biến, cổ phiếu tăng gấp đôi từ đầu quí IV/2019

(Cập nhật: 22/1/2020)

Trong quí IV/2019, Hoàng Huy ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 271,7 tỉ đồng, cao gấp 5,2 lần so với cùng kì năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 205,7 tỉ đồng, cao gấp 4,6 lần.


Cổ phiếu TCH của Hoàng Huy tăng gần gấp đôi từ quí IV/2019 (Nguồn: Fireant)

Báo cáo tài chính quí III/2019 (niên độ từ 1/10/2019 đến 31/12/2020) của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) cho thấy, doanh thu thuần đạt 743,9 tỉ đồng, cao gấp 4,7 lần so với kì năm 2018. Lợi nhuận gộp theo đó cũng cao gấp 6,6 lần lên 269,6 tỉ đồng, biên lãi gộp cải thiện đáng kể từ 25,3% lên 36,2%.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh bất động sản tăng đột biến từ 21,6 tỉ đồng lên 936,4 tỉ đồng; nguyên nhân là trong kì công đã thực hiện bàn giao căn hộ tại dự án Hoàng Huy Riverside, Gold Tower và một số dự án khác.

Mặt khác, doanh thu bán ô tô đầu kéo giảm từ 511,1 tỉ đồng xuống 492,4 tỉ đồng. Doanh thu từ mảng khác chiếm tỉ trọng không đáng kể.

Với qui mô hoạt động tăng mạnh trong quí III/2019, các loại chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp cũng tăng lên tương ứng, tuy nhiên đều ở mức không đáng kể. Theo đó, Hoàng Huy ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 271,7 tỉ đồng, tương đương gần 5,2 lần so với cùng kì năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 205,7 tỉ đồng, gấp 4,6 lần.


Kết quả kinh doanh quí III/2019 của TCH. Nguồn: Giải trình BCTC.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 1.470 tỉ đồng, gấp 2,6 lần cùng kì năm 2018, hoàn thành vượt mức 18% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao phó. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế ghi nhận lần lượt 580,2 tỉ đồng và 457,1 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 147% và 129%; vượt 16% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản của Hoàng Huy tại thời điểm cuối năm 2019 ở mức 8.198 tỉ đồng, tăng 30% so với đầu năm; trong đó có hơn 1.000 tỉ đồng tiền gửi tại ngân hàng. Hoàng Huy cũng đầu tư gần 2.300 tỉ đồng vào các công ty con tại Hải Phòng.

Ngoài các dự án đã được mở bán, Hoàng Huy hiện còn hơn 1.200 tỉ đồng hàng tồn kho kinh doanh bất động sản, trong đó thành phẩm sẵn sàng để bán gần 776 tỉ đồng. Công ty cũng đang tiếp tục triển khai các dự án tại Hải Phòng với tổng giá trị gần 1.300 tỉ đồng, hiện đã được người mua trả trước gần 810 tỉ đồng.

Bên cạnh mảng bất động sản, Hoàng Huy cũng đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh ô tô đầu kéo, với giá trị hàng hóa và thành phẩm cuối năm 2019 ở mức gần 1.300 tỉ đồng, so với chỉ vài chục tỉ đồng vào cuối năm 2018.

(VietnamBiz)

Tin tức khác

Hoang Huy Real Estate
Hoàng Huy Real Estate 1
Hoàng Huy Real Estate 2
Hoang Huy Auto
Hoàng Huy Auto 2
Hoàng Huy Auto 3
Hoàng Huy Auto 1
Hoang Huy Finance
Hoang Huy Finance 2
Hoang Huy Finance 1
Hoang Huy Finance 3