Tài chính Hoàng Huy (TCH) dự kiến phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

(Cập nhật: 20/2/2019)

HĐQT công ty dự kiến trình phương án phát hành riêng lẻ tối đa 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng số trái phiếu tối đa phát hành 1,2 triệu.

Tài chính Hoàng Huy (TCH) dự kiến phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và khóa room ngoại

Tài chính Hoàng Huy cũng trình phương án tạm khóa room ngoại gần 3%


Ngày 23/2 tới đây CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán TCH) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm tài chính 2019. Danh sách cổ đông đã được chốt từ ngày 14/11/2018. Phiên họp này dự kiến diễn ra từ 14/12/2018 tuy nhiên do lịch công tác đột xuất của ban lãnh đạo công ty nên đã bị tạm hoãn và thông báo tổ chức lại vào lần này.

Nội dung họp nhằm thông qua việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài và thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

HĐQT công ty dự kiến trình phương án phát hành riêng lẻ tối đa 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng số trái phiếu tối đa phát hành 1,2 triệu.

Trái phiếu có thời hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá. Lãi suất trái phiếu 5%/năm.

Giá chuyển đổi được xác định bằng bình quân gia quyền trong 15 ngày làm việc trước ngày ký hợp đồng mua bán trái phiếu x tỷ lệ chiết khấu. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chuyển đổi và tỷ lệ chiết khấu phù hợp.

Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu mà họ sở hữu. Giá chuyển đổi được điều chỉnh khi công ty phát hành thêm cổ phiếu, tách cổ phần, nhập cổ phần hoặc phân loại cổ phần và các sự kiện khác.

Phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài gần 3%

Trong tờ trình về việc phong tỏa tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, ban lãnh đạo công ty cho biết để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài luôn ở mức cho phép 49% theo quy định sau khi thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, Tài chính Hoàng Huy sẽ thực hiện phong tỏa room ngoại dự kiến 3%.

Tài chính Hoàng Huy (TCH) dự kiến phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và khóa room ngoại - Ảnh 1.

Biến động cổ phiếu TCH trong 1 năm

 

Tin tức khác

Hoang Huy Real Estate
Hoàng Huy Real Estate 1
Hoàng Huy Real Estate 2
Hoang Huy Auto
Hoàng Huy Auto 2
Hoàng Huy Auto 3
Hoàng Huy Auto 1
Hoang Huy Finance
Hoang Huy Finance 2
Hoang Huy Finance 1
Hoang Huy Finance 3