TCH: Doanh số bán xe đầu kéo Mỹ tháng 4, 5 và 6/2020

(Cập nhật: 12/5/2020)

Do đại dịch Covid19 nên doanh số bán xe đột ngột giảm trong tháng 4 nhưng đã bật tăng rất mạnh trở lại trong tháng 5 và 6 vừa qua. Kết thúc quý 1 năm tài chính 2020 (giai đoạn 1/4/2020-30/6/2020), doanh số bán xe của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) các tháng 4, 5 và 6 tăng trường khá tốt, đạt 282 xe. Doanh số xe trong kỳ tăng trường gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ doanh số bán xe tăng khá, doanh thu bán xe trong kỳ cũng đạt khoảng 250 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch về bán xe của cả năm tài chính 2020 (giai đoạn 1/4/2020 - 31/3/2021).

 

 

(TCH)

Tin tức khác

Hoang Huy Real Estate
Hoàng Huy Real Estate 1
Hoang Huy Auto
Hoàng Huy Auto 2
Hoang Huy International
Hoàng Huy Auto 1
Hoang Huy Finance
Hoang Huy Finance 2
Hoang Huy Finance 1
Hoang Huy Finance 3