TCH: Doanh thu đạt 2.237 tỷ đồng, tăng 170% giúp lợi nhuận đạt 773 tỷ đồng, tăng 132% cho năm tài chính 2019

(Cập nhật: 29/4/2020)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) vừa mới công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm tài chính 2019 (1/4/19– 31/3/2020).

Theo đó, bên cạnh sản lượng tiêu thụ xe đầu kéo Mỹ Navistar bật tăng trở lại trong quý này; đóng góp chính tới từ việc bàn giao và ghi nhận lợi nhuận từ bất động sản gồm các dự án Hoàng Huy Riverside, Gold Tower và công ty cũng đang đồng loạt triển khai nhiều dự án mới.

Cụ thể trong quý vừa qua, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 767 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của công ty cũng tăng vọt lên 159 tỷ đồng, bằng 185% so với cùng kỳ. 

Kết thúc năm tài chính 2019, TCH đạt 2.237 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 773 tỷ đồng. Lần lượt hoàn thành 180% và 155% chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận được cổ đông giao phó.

 

Kết quả kinh doanh của TCH quý 4 và cả năm tài chính 2019

 

Bên cạnh kết quả kinh doanh rất khả quan, cơ cấu và các chỉ tiêu tài chính của TCH cho thấy công ty đang bước vào chu kỳ tăng trưởng tiềm năng.

Tính tới 31/3/2020, tổng tài sản của TCH tăng mạnh đạt 8.659 tỷ đồng, bằng 137% so vớ đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 68% tổng tài sản, tương đương với 5.905 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 3.237 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm. Nguyên nhân là trong năm vừa qua, công ty cũng đã thoái vốn khỏi một số khoản đầu tư dài hạn (2 công ty liên kết ) và đã hoàn thành xây dựng các dự án như Hoàng Huy Riverside, Gold Tower nên giá trị hàng tồn kho tăng cao. 

Đây cũng chính là các sản phẩm bất động sản chuẩn bị bàn giao theo tiến độ cho nhà đầu tư hoặc sẵn sàng chờ bán. Hiện công ty đang có khoản mục người mua trả tiền trước mua nhà đạt gần 1.025 tỷ đồng, bằng 235% so với con số 436 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm. 

(TCH)

Tin tức khác

Hoang Huy Real Estate
Hoàng Huy Real Estate 1
Hoang Huy Auto
Hoàng Huy Auto 2
Hoang Huy International
Hoàng Huy Auto 1
Hoang Huy Finance
Hoang Huy Finance 2
Hoang Huy Finance 1
Hoang Huy Finance 3