TCH: Hoàn tất bán 9.7 triệu cổ phiếu quỹ, thu về 224 tỷ đồng

(Cập nhật: 3/6/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) vừa mới công bố hoàn tất bán toàn bộ 9.722.450 cổ phiếu quỹ của Công ty với giá 23.042 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, TCH đã đăng ký giao dịch bán 9.722.450 cổ phiếu công ty đã thực hiện mua từ năm 2018. Theo báo cáo tài chính năm 2020, giá trị số cổ phiếu quỹ này là khoảng 220 tỷ, tức giá bình quân khi mua là 22.628 đồng /cổ phiếu.

Vậy, với việc bán giá 23.042 cao hơn giá mua 22.628 đồng/cổ phiếu. Công ty vừa thu về 224 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên TCH mới diễn ra ngày 15/5/2021, TCH cho biết công ty bán cổ phiếu là để tăng dòng tiền và tăng con số lợi nhuận chưa phân phối tại công ty mẹ, để công ty tăng nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông thêm 10% lên 20% so với kế hoạch ban đầu 10%.

Trong năm 2020, Công ty đã thanh toán 2 lần cổ tức 5.5% và 5% bằng tiền cho cổ đông.

 

 

(TCH)

Tin tức khác

Hoang Huy Real Estate
Hoàng Huy Real Estate 1
Hoang Huy Auto
Hoàng Huy Auto 2
Hoang Huy International
Hoàng Huy Auto 1
Hoang Huy Finance
Hoang Huy Finance 2
Hoang Huy Finance 1
Hoang Huy Finance 3