TCH lọt danh sách VNMidcap kỳ 2/2017

(Cập nhật: 19/7/2017)

Ngày 17/7/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa mới công bố danh danh mục cổ phiếu thành phần VNMidcap kỳ 2 năm 2017. Kỳ áp dụng từ 24/72017 tới 19/1/2018. 

VNMidcap là danh mục gồm 70 cổ phiếu quy mô vừa và lớn  đang giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Dù niêm yết chưa lâu nhưng với quy mô và hiệu quả kinh doanh, tính ổn định về vốn hoá, thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường, TCH đã là 1 trong 8 cổ phiếu lọt bộ chỉ số kỳ VNMidcap kỳ 2 của năm nay.

 

Tin tức khác

Hoang Huy Real Estate
Hoàng Huy Real Estate 1
Hoàng Huy Real Estate 2
Hoang Huy Auto
Hoàng Huy Auto 2
Hoàng Huy Auto 3
Hoàng Huy Auto 1
Hoang Huy Finance
Hoang Huy Finance 2
Hoang Huy Finance 1
Hoang Huy Finance 3