TCH: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (BCTC hợp nhất)

(Cập nhật: 27/3/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (báo cáo hợp nhất).

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

bctc 2015 hop nhat.pdf20166110278.pdf

Tin tức khác