TCH: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (kỳ từ 1/4/2019 - 31/3/2020)

(Cập nhật: 25/5/2020)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã chứng khoán: TCH) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (kỳ từ 1/4/2019 - 31/3/2020).

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bctc hop nhat nam 2019 (ky tu 01.04.2019 den 31.3.2020).pdf

tch bctc rieng nam 2019 (ky tu 01.4.2019 den 31.3.2020).pdf

tch cv giai trinh chenh lech kqkd nam tai chinh 2019 so voi nam truoc.pdf

Tin tức khác