TCH: CBTT Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2021

(Cập nhật: 17/6/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2021.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch cv so 63a.2021 ngay 17.6.21 v.v ky ket hop dong kiem toan bctc nam 2021.pdf

Tin tức khác