TCH: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14

(Cập nhật: 31/5/2021)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch cbtt thay doi dkkd lan 14.pdf

Tin tức khác