TCH: Thông cáo báo chí sự kiện khánh thành đưa vào sử dụng chung cư HH3 Đồng Quốc Bình, TP. Hải Phòng

(Cập nhật: 18/5/2020)

Ngày 15/5/2020, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) và Uỷ Ban Nhân dân Tp. Hải Phòng đã phối hợp tổ chức sự kiện khành thành đưa vào sử dụng toà nhà chung cư HH4 tại Phường Đổng Quốc Bình.

Chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch_thong cao bao chi le khanh thanh hh4.pdf

Tin tức khác