TCH: Uỷ quyền thực hiện Công bố thông tin

(Cập nhật: 27/6/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Giấy Uỷ quyền thực hiện Công bố thông tin của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

Tải văn bản đính kèm:

tch uy quyen thuc hien cbtt 27.6.16.pdf2016627141345.pdf

Tin tức khác