TCH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

(Cập nhật: 26/6/2017)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK:TCH) xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra ngày 24/6/2017.

Chi tiết xem file đính kèm.

 

Tải văn bản đính kèm:

tch bbnq dhcd thuong nien 24.6.2017.pdf.pdf

Tin tức khác