TCH: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

(Cập nhật: 28/5/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK : TCH) kính gửi tới các quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Chi tiết xem tại files đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tai lieu gui co dong dh.zip.zip

Tin tức khác