TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc triển khai kế hoạch đầu tư các dự án

(Cập nhật: 6/12/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng công bố Biên bản & Nghị quyết HĐQT về kế hoạch triển khai đồng bộ các dự án đầu tư của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và các công ty con, công ty liên kết giai đoạn 2019 - 2022.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bbnq vv trien khai ke hoach dau tu cac du an.pdf

Tin tức khác