TCH: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty

(Cập nhật: 11/6/2020)

Căn cứ theo khoản 2 điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng: “Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng".

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiêm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch bbnq mien nhiem, bo nhiem tgd va nguoi dai dien phap luat cua cong ty.pdf

Tin tức khác