TCH: Nghị quyết HĐQT về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP ĐTDV Hoàng Huy

(Cập nhật: 24/3/2020)

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq so 03 ngay 24.03.20 v.v tang ty le so huu tai cong ty dich vu hoang huy.pdf

Tin tức khác