TCH: Nghị quyết HĐQT Thông qua nội dung chi tiết chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông

(Cập nhật: 16/12/2020)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung chi tiết về việc chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq hdqt vv thong qua chi tiet viec chuyen doi mot phan trai phieu chuyen doi phat hanh ngay 22.03.19 thanh co phieu pho thong.pdf

Tin tức khác