TCH: Nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh một số nội dung liên quan tới Trái phiếu chuyển đổi loại A 2019

(Cập nhật: 25/1/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh một số nội dung liên quan tới trái phiếu chuyển đổi loại A năm 2019.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq v.v dieu chinh 1 so noi dung ve thoi gian thuc hien quyen chuyen doi va mua lai tp.pdf

Tin tức khác