TCH: Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

(Cập nhật: 28/8/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể xem files đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch - ban cao bach chao ban co phieu 2021.pdf

Tin tức khác