TCH: Báo cáo tài chính bán niên (giai đoạn 1/4/2020 - 30/9/2020) đã được soát xét

(Cập nhật: 13/11/2020)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã CK: TCH) công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (giai đoạn 1/4/2020 - 30/9/2020).

Chi tiết theo files đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bctc hop nhat giua nien do 01.04.2020 den 30.9.2020.pdf

tch bctc rieng giua nien do ky tu 01.04.2020 den 30.09.20.pdf

tch cv giai trinh chen lech kqkd 6 thang dau nam tai chinh 2020.pdf

Tin tức khác